Privacybeleid

K2 Medical Care Benelux
Gartenstr. 19
49744 Geeste

 

Contact:

Telefoon: 05907 9494 582   

Fax: 05907 9495 102
e-mail: info@k2-medicalcare.de

 

Lokale rechtbank Osnabrück - HRB 209961

Belastingnummer: 61/203/56588
BTW-identificatienummer DE303 312 939

 

Directeur: Cornelis de Regt, Meppen.

 

K2 Medical Care Benelux UG

Landenmanager: Cornelis de Regt, Geeste

Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden

We willen u vragen deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Als u deze website blijft gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden verlenen de gebruiker geen enkel contractueel of ander recht tegenover K2 Medical Care Benelux.

 

K2 Medical Care Benelux behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of er nieuwe inhoud aan toe te voegen.

 

Algemene informatie:Let op: alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. In het bijzonder wordt er geen enkel medisch advies gegeven. Voor advies over gezondheidsproblemen en/of in verband met het gebruik van een preparaat dat op deze website wordt gepresenteerd, kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Geen garantie: K2 Medical Care Benelux stelt alles in het werk om deze website te allen tijde up-to-date te houden. K2 Medical Care Benelux is echter niet verplicht om deze website te actualiseren en garandeert niet dat de informatie op deze website volledig, correct en actueel is. K2 Medical Care Benelux wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie op deze website.

 

Links:De website van Diese kan links bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden en/of gecontroleerd. K2 Medical Care Benelux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Landspecifieke informatie:Die op deze website en op websites van andere K2 Medical Care Benelux bedrijven die gelinkt zijn aan deze website, kunnen niet voor elke bezoeker van de betreffende website relevant zijn. Productnamen of handelsmerken kunnen van land tot land verschillen, producten kunnen in het ene land worden goedgekeurd voor verkoop, in het andere land niet, enz. Voor meer informatie over de producten die in uw land beschikbaar zijn, kunt u contact opnemen met uw lokale K2 Medical Care Benelux of uw arts.

Intellectuele eigendom: Alle handelsmerken, handelsnamen, logo's, enz. die op deze website zijn opgenomen (de "Handelsmerken") behoren tot K2 Medical Care Benelux of zijn in licentie gegeven aan K2 Medical Care GmbH. Het gebruik van deze handelsmerken, de bedrijfsnaam K2 Medical Care Benelux en het bedrijfslogo is uitdrukkelijk verboden, tenzij dit in het kader van deze website is toegestaan.

Copyright: Alle inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van K2 Medical Care benelux of van derden en mag alleen worden gebruikt onder de voorwaarde dat

  1. dit gebruik is alleen voor informatieve, niet-commerciële of persoonlijke doeleinden

  2. de respectievelijke inhoud wordt niet gewijzigd en

  3. de respectievelijke auteursrechtvermelding verschijnt op alle kopieën.